Působení podzemní vody na ORL

R1 Beladice-Tekovské Nemce ORL KL v spodnej vode

Porovnání železobetonových, plastových a ocelových ORL při působení vztlaku podzemní vody.

Při umisťování odlučovačů ropných látek do prostredí s výskytem vysoké hladiny spodní vody je nevyhnutné zvolit správný typ konstrukce zařízení. Jinak hrozí tzv. vyplavení ORL a porušení dešťové kanalizace. Následné opravy si vyžadují použití složitých technologických postupů, které jsou též finančně náročné.


Do extrémních podmínek při stavbě je nejvhodnější alternativou použití odlučovačů ropných látek ze železobetonu. Společnost KLARTEC je staticky navrhuje tak,  aby odolali působení vztlaku podzemní vody až do úrovně výšky osazení stropní - zákrytové desky ORL při min. výšce násypu 0,6 m nad stropní desku ORL.


Železobetonová nádrž přitom nemusí být trvale přikotvená k podkladové desce nebo pritěžovaná dalšími železobetonovými prvky jako je to při použití ORL plastové nebo ocelové konstrukce. Tyto dodatečné opatření v konečném finančním vyjádření prodražují realizaci objektu. Opodstatněnost správného návrhu typu ORL dokazuje nasledovná fotodokumentace.

Nevíte si rady ?

Kontaktujte nás !

obchodně techničtí manažeři:

Ing. Václav Janda
gsm   00420 603 356 759
email klartec@klartec.cz

Tomáš Marek
gsm   00420 733 797 441
email klartec2@klartec.cz