Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta (VŠ) je revizní komora, která se používá pro umístění vodoměrných sestav a jiných armatur inženýrských sítí. Šachty vyrábíme v široké rozměrové. Jednotlivé typy vyhovují technickým podmínkám všech vodárenských společností. Vodoměrné a armaturní šachty Klartec jsou konstrukčně navržené tak, aby spolehlivě odolávaly rozličným předvídatelným zatížením (stálé zatížení, náhodné zatížení od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršení jejich funkcí a ohrožení životního prostředí.

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

:

Zrušit výběr
Typ VS Vnitřní rozměry LxŠxV
[mm]
Váha nejtěžšího kusu
[t]
Vodoměrná šachta 1200x900 1200x900x1800 2,65
Vodoměrná šachta 1200x1200 1200x1200x1850 5,13
Vodoměrná šachta 1500x1400 1500x1400x1800 5,9
Vodoměrná šachta 2500x1400 2500x1400x1860 6,5
Vodoměrná šachta 2050x1400 2050x1400x1800 6,66
Vodoměrná šachta 2750x1400 2750x1400x1800 8,08
Vodoměrná šachta 3100x1400 3100x1400x1800 8,79
Vodoměrná šachta 3450x1400 3450x1400x1800 9,5
Vodoměrná šachta 3800x1400 3800x1400x1800 10,21
Vodoměrná šachta 4150x1400 4150x1400x1800 10,92
Vodoměrná šachta 2050x1750 2050x1750x1800 7,46
Vodoměrná šachta 2750x1750 2750x1750x1800 8,98
Vodoměrná šachta 3100x1750 3100x1750x1800 9,74
Vodoměrná šachta 3450x1750 3450x1750x1800 10,5
Vodoměrná šachta 3800x1750 3800x1750x1800 11,26
Vodoměrná šachta 4150x1750 4150x1750x1800 12,02
Vodoměrná šachta 2050x2100 2050x2100x1800 8,26
Vodoměrná šachta 2750x2100 2750x2100x1800 9,88
Vodoměrná šachta 3100x2100 3100x2100x1800 10,69
Vodoměrná šachta 3450x2100 3450x2100x1800 11,5
Vodoměrná šachta 3800x2100 3800x2100x1800 12,31
Vodoměrná šachta 4150x2100 4150x2100x1800 13,11
Vodoměrná šachta 2050x2450 2050x2450x1800 9,07
Vodoměrná šachta 2750x2450 2750x2450x1800 10,78
Vodoměrná šachta 3100x2450 3100x2450x1800 11,64
Vodoměrná šachta 3450x2450 3450x2450x1800 12,5
Vodoměrná šachta 3800x2450 3800x2450x1800 13,35
Vodoměrná šachta 4150x2450 4150x2450x1800 14,21

Normy:

Vodoměrné šachty jsou vyráběné v souladu s technickým osvědčením č. TO – 10/0044 ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebních výrobcích ve znění pozdějších předpisů.

Použití:

- vodoměrná šachta pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty
- šachta pro združené vodoměry (požární vodovody)
- šachty pro umístění různých armatur (např. šoupátek a uzavíracích klapek)


Použitý stavební materiál:

Beton – jednotlivé prefabrikáty jsou vyrobené z vodostavebního betonu třídy C 25/30 v souladu s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výstuže a vázané prutové výstuže 10 505 (R) . Vystužení jednotlivých prefabrikátů je závislé od tloušťky desky, ale i od velikosti zatížení působícího na prefabrikát (výška nadloží).

Přepravní úchyty prefabrikátů – na manipulaci s prefabrikáty jsou zabudované kotevní háky a zapuštěné kotvy s kulovou hlavou - DEHA závěs.

Technický popis:

Vodoměrná šachta je zhotovená jako železobetonová prefabrikovaná podzemní nádrž, obdélníkového nebo čtvercového půdorysu se zákrytovou stropní deskou.

Vnitřní světlá výška VŠ je 1800 mm. Ve stěně šachty je možné zhotovit otvory pro prostup potrubí. V šachtě jsou osazené poplastované stupačky ve smyslu ČSN EN 1917.

Šachta je přístupná na údržbu a kontrolu přes čtvercový vstupní otvor s rozměry 600x600 mm nacházející se v zákrytové stropní desce.

Součástí šachty je i vstupní komínek výšky 250 mm, který se používá prř osazení šachty pod úroveň upraveného terénu.

Vstupní otvory jsou překryté buď ocelovými uzamykatelnými poklopy nebo litinovými poklopy třídy A 15, B 125, C 250 nebo D 400 v závislosti od jeho umístění.

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta závisí od velikosti vodoměrné šachty(3 až 30 dní). Požadavku na vstupní šachty třeba uvédst v objednávce.

Součástí dodávky je návod na zabudování, popř. provozní řád.

Objednavatel zabezpečuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy podle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsaný přezkoušenou osobou.

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz