Armaturní šachty

Armaturní šachta (AŠ) je revizní komora, která se používá pro umístění různých armatur inženýrských sítí. Šachty vyrábíme v široké rozměrové řadě.

Jednotlivé typy vyhovují technickým podmínkám všech vodárenských společností. Armaturní šachty Klartec jsou konstrukčně navrhnuté tak, aby spolehlivě odolávaly rozličným předvídatelným zatížením (stále zatížení, náhodné zatížení od dopravy, tlaku zeminy a tlaku vody) bez zhoršení jejich funkce a ohrožení životního prostředí.


Který produkt je pro vás nejvhodnější?

:

Zrušit výběr
Typ AS Vnitřní rozměry LxŠxV
[mm]
Váha nejtěžšího kusu
[t]
Armaturní šachta 2050x1400 2050x1400x2090 7,48
Armaturní šachta 2750x1400 2750x1400x2090 9,05
Armaturní šachta 3100x1400 3100x1400x2090 9,84
Armaturní šachta 3450x1400 3450x1400x2090 10,62
Armaturní šachta 3800x1400 3800x1400x2090 11,41
Armaturní šachta 4150x1400 4150x1400x2090 12,2
Armaturní šachta 2050x1750 2050x1750x2090 8,35
Armaturní šachta 2750x1750 2750x1750x2090 10,03
Armaturní šachta 3100x1750 3100x1750x2090 10,86
Armaturní šachta 3450x1750 3450x1750x2090 11,7
Armaturní šachta 3800x1750 3800x1750x2090 12,53
Armaturní šachta 4150x1750 4150x1750x2090 13,37
Armaturní šachta 2050x2100 2050x2100x2090 9,23
Armaturní šachta 2750x2100 2750x2100x2090 11
Armaturní šachta 3100x2100 3100x2100x2090 11,89
Armaturní šachta 3450x2100 3450x2100x2090 12,77
Armaturní šachta 3800x2100 3800x2100x2090 12,5
Armaturní šachta 4150x2100 4150x2100x2090 14,54
Armaturní šachta 2050x2450 2050x2450x2090 10,11
Armaturní šachta 2750x2450 2750x2450x2090 11,98
Armaturní šachta 3100x2450 3100x2450x2090 12,91
Armaturní šachta 3450x2450 3450x2450x2090 13,84
Armaturní šachta 3800x2450 3800x2450x2090 14,78

Normy:

Armaturní šachty jsou vyráběné v souladu s technickým osvědčením č. TO – 10/0044 ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebních výrobcích ve znění pozdějších předpisů.

Použití:

- šachty pro umístění různých armatur (např. šoupátek a uzavíracích klapek)
- vodoměrná šachta pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty
- šachta pro združené vodoměry(požární vodovody)

Použitý stavební materiál:

Beton – jednotlivé prefabrikáty jsou vyrobené z vodostavebního betonu třídy C 25/30 v souladu s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výstuže a vázané prutové výstuže 10 505 (R) . Vystužení jednotlivých prefabrikátů je závislé od tloušťky desky, ale i od velikosti zatížení působícího na prefabrikát (výška nadloží).

Přepravní úchyty prefabrikátů – na manipulaci s prefabrikáty jsou zabudované kotevní háky a zapuštěné kotvy s kulovou hlavou - DEHA závěs.

Technický popis:

Armaturní šachta je zhotovená jako železobetonová prefabrikovaná podzemní nádrž, obdélníkového nebo čtvercového půdorysu se zákrytovou stropní deskou.

Vnitřní světlá výška AŠ je 2090 mm. Ve stěně šachty je možné zhotovit otvory pro prostup potrubí. V šachtě jsou osazené poplastované stupačky ve smyslu ČSN EN 1917.

Šachta je přístupná na údržbu a kontrolu přes čtvercový vstupní otvor s rozměry 600x600 mm nacházející se v zákrytové stropní desce. Podle potřeby je možné zhotovit vstupní otvor s rozměry 700x700, 800x600 nebo 900x600 mm. Při instalaci armatur větších rozměrů je možné zhotovit kromě vstupního otvoru i technologický otvor v zákrytové stropní desce potrebné velikosti.

K armaturní šachtě se vyrábí vstupní komínek v závislosti na velikosti zvoleného vstupního otvoru. Komínek se používá při osazení šachty pod úroveň upraveného terénu.

Vstupní otvory jsou překryté buď ocelovými uzamykatelnými poklopy nebo litinovými poklopy třídy A 15, B 125, C 250 nebo D 400 v závislosti od jeho umístění.

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta závisí od velikosti armaturní šachty(3 až 30 dní). Požadavek na vstupní šachty třeba uvédst v objednávce.

Součástí dodávky je návod na zabudování.

Objednavatel zabezpečuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy podle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsaný přezkoušenou osobou.

Příloha:  technické výkresy a ceník

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz