Akumulační nádrže

Akumulační nádrž (AN) je zařízení, které se používá jako sběrná nádrž na zachycení dešťových, splaškových nebo průmyslových odpadových vod pro jejich další využití, případně zneškodnění. Nádrž je možné zhotovit v provedení bez odtoku nebo  s odtokem (bezpečnostním přepadem). Pro výběr velikosti a typu AN je důležité určit, na co bude nádrž sloužit.

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

: :

Zrušit výběr
Typ An Objem [m3] DN [mm] Rozměry LxŠxV
[mm]
Tloušťka stropní desky ** B
[mm]
Výška osazení nátokové roury od dna Vn
[mm]
KL AN 0,75 0,75 110 1540x840x1100 100 940
KL AN 2 2 125 Ø1630x1500 150 1325
KL AN 3 3 150 1500x1500x2000 120 1790
KL AN 4 4 150 2700x1600x1440 120 1190
KL AN 6 6 150 2700x1600x2000 120 1710
KL AN 8 8 200 3300x2200x1500 150 1250
KL AN 10 10 315 3600x2600x1700 170 1335
KL AN 12 12 200 3600x2600x1700 170 1450
KL AN 20 20 315 5500x2800x2000 150 1520
KL AN 24 24 200 7800x2600x1700 170 1450
KL AN 33 33 315 5500x2800x3000 150 2520

Normy:

Akumulační nádrže jsou vyráběny v souladu    technickým osvedčením č. TO – 10/0044 ve shodě s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Použitií:

- nádrž na dešťovou vodu
- žumpy, septiky
- skladovací nádrž na průmyslové odpadní vody

Technický popis:

Základní konstrukce akumulační nádrže je vyhotovena z železobetonové jedné nebo více nádrží, obdélníkového nebo kruhového půdorysu.

Nádrže se vyrábí jako prefabrikáty z betonu třídy C 30/37 nebo C 35/45 ve smyslu ČSN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže se skládají ze samotné nádrže (vany), delících stěn (příček) a zákrytové stropní desky. Přímo při výrobě nádrže se v místě průchodu nátokového a výtokového potrubí zabudují šachtové pouzdra s olejuvzdorným těsnícím kroužkem požadovaného DN.

Vnitřní povrch nádrže je ošetrený trojsložkovým polyuretanovým nátěrem (pouze na objednávku) aplikovaným ve dvou vrstvách. Nátěr snižuje přilnavost splavených nečistot na povrchu stěn nádrže a tím ulehčuje její čištění.

Nádrž je možné vybavit podle požadavků objednávatele nornou stěnou. Nádrž je přístupná pro údržbu a kontrolu přes kruhové  vstupní otvory nacházející se v zákrytových stropních deskách. Při osazení  do větších hloubek se vstupní šachty budují z kanalizačních skruží. Vstupní šachta je uzavřena litinovým poklopem třídy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti na jejím umístění.

Umístění

Akumulačníé nádrže se umísťují na odvodňovacií systémy z území bez přítomnosti ropných látek např. střechy a zpevněné plochy nebo na kanalizační systémy rodinných domů a průmyslových objektů.


Při projektovaní umístění nádrže je nutné brát v úvahu požadavky na údržbu,přístup cisternového vozidla,krátkodobé vyhrazení manipulační plochy, - viz. provozní řád s přihlédnutím na hygienické a estetické poždavky.   

Montáž

Akumulační nádrž se montuje za pomoci autojeřábu príslušné nosnosti, na dopředu připravený vodorovný podkladní beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení. Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně. Pro každé osazení nádrže je nutní zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je potřeba statikem nechat navrhnout založení nádrže pro každý objekt individuálně.

Případné ukotvení proti vztlaku spodní vody zajistí stavební firma podle nákresu kotvení.

Jednonádržová AN sa dodává jako prefabrikát bez montáže. AN sestavená z více nádrží se montuje přímo  do výkopu, postupným propojováním jednotlivých nádrží.

Záruční doba

Záruční doba je 24 mměsíců.

Dodacie podmienky

Dodací lhůta závisí na velikosti retenční nádrže (3 až 14 dní). Požadavek na vstupní šachty je třeba uvést v objednávce.

Součástí dodávky je návod na usazení, provozní řád.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz