Odlučovače ropných látek

Odlučovač ropných látek (ORL) je zařízení určené na odloučení a zachytávání lehkých kapalin z odpadních vod, které odtékají ze zpevněných ploch,na kterých hrozí kontaminace vody zejména ropnými látkami. Pro správný výběr jmenovité velikosti a typu ORL je dúležité určit co možná nejpřesněji vstupní parametry. Na základě těchto parametrů se stanoví jmenovitá velikost ORL dle normy ČSN EN 858 - část 2.

Odlučovače ropných látek od společnosti Klartec jsou konstrukčně navrženy dle normy ČSN EN 858 - část 1 tak, aby spolehlivě odolávali rozličným předvídatelným situacím (havárie, stálé zatížení,  zatížení dopravou, tlak zeminy a tlak vody, vztlak spodní vody) bez zhoršení jejich funkce a ohrožení životního prostředí.


Který produkt je pro vás nejvhodnější?

:

Zrušit výběr
Typ ORL Jmenovitý průtok (výkon) Q
[l/s]
Odvodňovaná plocha
[m2]
Objem kalojemu
[m3]
Rozměry LxŠxV
[mm]
Váha nejtěžšího kusu
[t]
Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]
KLv 1/1 (vpusť) 1 75 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 1/1 1 75 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 2/1 (vpust) 2 140 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 2/1 2 140 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLk 3/1 3 200 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 5/1 5 375 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 6/1 6 450 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 8/1 8 600 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 10/1 10 800 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 15/1 15 1000 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 20/1 20 1700 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 25/1 25 2000 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 30/1 30 2300 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 40/1 40 3000 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 50/1 50 3800 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 65/1 65 4900 6,5 3600x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 65/2 65 4900 8 7200x2200x1500 7 1 až 5 mg/l NEL
KL 75/2 75 5500 8 7200x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 80/2 80 6000 8 7200x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 100/2 100 7500 12 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 125/2 125 9300 15 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 150/2 150 11250 15 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 160/2 160 11800 16 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 160/3 160 11800 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 175/3 175 13000 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 200/3 200 14800 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 230/3 230 16500 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 250/4 250 17000 30 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 300/4 300 20000 36 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 350/4 350 23500 36 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 400/4 R 400 26700 50 11900x6200x2000 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 450/4 R 450 30200 50 11900x6200x2000 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 500/4 R 500 33700 50 11900x6200x2000 9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 1/1 s (vpust) 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 1/1 s 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 2/1 s (vpust) 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 2/1 s 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLk 3/1 s 3 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 5/1 s 5 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 6/1 s 6 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 8/1 s 8 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 10 10 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 15 15 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 20 20 3 2700x1600x1400 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 25 25 3 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 30 30 3 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 40 40 3 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 50 50 4 3600x2600x1700 11 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 65 65 4 3600x2600x1700 11 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 65 65 8 7200x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 80 80 8 7200x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 100 100 12 7800x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 125 125 12 7800x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 125/3 s 125 15 12000x12000x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 150/3 s 150 15 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 160/3 s 160 16 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 175/3 s 175 16 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 200/4 s 200 24 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 230/4 s 230 24 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 250/4 s 250 25 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 300/5 s 300 36 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 350/5 s 350 36 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 400/5 s 400 40 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 450/6 Rs 450 50 16300x6200x2000 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 500/6 Rs 500 50 16300x6200x2000 9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 1/1 sII (vpusť) 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 1/1 sII 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 2/1 sII (vpusť) 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 2/1 sII 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 3/1 sII 3 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 5/1 sII 5 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 6/1 sII 6 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 8/1 sII 8 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 10/1 sII 10 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 15/1 sII 15 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 20/1 sII 20 2 2700x1600x1400 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 25/1 sII 25 3 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 30/1 sII 30 3 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 40/1 sII 40 3 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 50/1 sII 50 4 3600x2600x1700 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 65/1 sII 65 4 3600x2600x1700 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 65/2 sII 65 8 7200x2200x1500 7,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 80/2 sII 80 8 7200x2200x1500 7,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 100/2 sII 100 12 7800x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 125/2 sII 125 12 7800x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 150/3 sII 150 15 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 160/3 sII 160 15 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 175/3 sII 175 17,5 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 200/4 sII 200 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 230/4 sII 230 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 250/4 sII 250 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 300/5 sII 300 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 350/5 sII 350 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 400/5 sII 400 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 450/6 RsII 450 40 16300x6200x2000 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 500/6 RsII 500 50 16300x6200x2000 10 do 0,1 mg/l NEL

Normy:

Všechny odlučovače ropných látek jsou konstruovány jako odlučovače třídy I  dle  ČSN EN 858-1 a ČSN 858-2. Výstupní hodnoty ropných látek ve vyčištěné vodě měřil "Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave".

Stupeň účinnosti je vyšší než 99% nebo výstupní hodnoty jsou nižšší než 1mg/l NEL při kontaminaci vody 200mg/l NEL (nebo nižšší než 5 mg/l NEL při kontaminaci vody 4250mg/l NEL. Zařazením dočišťovacího odlučovače se dosáhne vyšší stupeň čištění s výstupnímy hodnotami pod 0,1 mg/l NEL.

Použití:

- úprava průmyslových odpadních vod: autoumývárny, čerpacií stanice pohonných hmot
- úprava odpadních vod z neprůmyslových povrchů: parkoviště, komunikace, dvory průmyslových závodů
- zachytávání nekontrolovatelně vytékajících lehkých kapalin s cílem ochrany životního  prostředí.

Technický popis:

Základní konstrukce ORL je vyrobena z železobetonové nádrže, nebo z více nádrží, obdélníkového nebo kruhového půdorysu. Nádrže se vyrábí jako prefabrikáty z betonu třídy C 35/45 ve smyslu ČSN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže se skládají ze samotné nádrže (vany), delících stěn (příček) a zákrytové stropní desky. Přímo při výrobě nádrže se v místě průchodu nátokového a výtokového potrubí zabudují šachtové pouzdra s olejuvzdorným těsnícím kroužkem požadovaného DN.

Vnitřní povrch nádrže je ošetrený trojsložkovým polyuretanovým nátěrem (pouze na objednávku) aplikovaným ve dvou vrstvách. Nátěr snižuje přilnavost ropné látky na povrchu stěn ORL a tím ulehčuje jeho čištění. Všechno technologické zařízení uvnitř odlučovače je vyrobeno z nerezevového plechu a z plastu.

Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro údržbu a kontrolu přes kruhové nebo elipsovité vstupní otvory nacházející se v zákrytových stropních deskách. Při osazení odlučovače do větších hloubek se vstupní šachty budují z kanalizačních skruží. Vstupní šachta je uzavřena litinovým poklopom průměru 600 mm, dle předepsaného zatížení (napr. D400) s označením LAPAČ.

Doplňkové příslušenství:

- šachta na odběr vzorků
- signalizační zařízení úniku ropných látek

Umístění:

Odlučovací zařízení se umísťují na odvodňovací systémy, kde je potřebné odloučit lehké kapaliny z vody a zadržet je v odlučovači.

Nesmí být umístěné na odvodňovacích a kanalizačních systémech obsahujících splaškové vody, vody z území bez přítomnosti ropných látek např. střechy a travnaté plochy.

Při projektování umístění odlučovače je třeba brat v úvahu požadavky na údržbu odlučovače: přístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhrazení manipulační
plochy - viz provozní řád.

Montáž:

Odlučovač se montuje za pomoci autojeřábu příslušné nosnosti, na dopředu připravený vodorovný podkladní beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení. Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně. Pro každé osazení nádrže je nutní zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je potřeba statikem nechat navrhnout založení nádrže pro každý objekt individuálně.

Jednonádržový odlučovač se dodává jako prefabrikát bez montáže. Odlučovač sestavený z více nádrží se montuje přímo do výkopu, postupným propojováním jednotlivých nádrží. Po napojení nátokového a výtokvého potrubí je nutné odlučovač před uvedením  do provozu naplnit čistou vodou.

Prípadné ukotvení proti spodní vodě zajistí stavební firma dle výkresu kotvenia.

Servis a údržba:

Pro zajištění dlhodobé funkčnosti zařízení je potřebné a i předepsané v určitých časových intervalech vykonat servisní práce odborným personálem.

Nabízíme uzavření smlouvy o údržbě s našim servisním partnerem, který ve zprávě o údržbě  zdokumentuje  provozní  stav.  Pro  minimalizování provozních nákladů bude ve zprávě poukázáno na odstranění odloučených ropných látek a kalu dle potřeby a likvidace bude formou objednávky adresována firmě s licencí na nakladání s nebezpečnými odpady.

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.


Dodací podmínky:

Dodací lhůta je závislá na rozsahu dodávky (7 až 30 dní). Požadavek na dodávku vstupních šachet je třeba uvést v objednávce.

Součástí dodávky je návod na usazení, provozní řád.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.

Obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz