Lapače tuků

Lapač tuků / odlučovač tuků (LT) je zařízení určené na odloučení a zachytávání tuků, olejů rostliného a živočíšného původu z odpadní vody. Správné určení jmenovité velikosti vychází z množství čištěných odpadních vod (průtoku Q l/s) a dalších faktorů (druh provozu,teplota vody,technologické vybavení provozu,použití saponátů a td.). Metodiku návrhu a výpočtu NS pro lapače tuků stanovuje norma EN1825-2 .

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

: :

Zrušit výběr
Typ LT Jmenovitý průtok (výkon) Q
[l/s]
Objem [m3] Rozměry LxŠxV
[mm]
Tloušťka stropní desky** B [mm] Váha nejtěžšího kusu
[t]
Velikost v NS
KL LT 1 0,6 0,75 1540x840x1100 120 1,3 1
KL LT 2 1,2 0,75 1540x840x1100 120 1,3 2
KL LT 4 2,4 2 Ø1630x1500 150 2,5 4
KL LT 6 4 4 2700x1600x1400 120 4,5 6
KL LT 7 4,2 8 3300x2200x1500 140 8,5 7
KL LT 10 5,9 8 3300x2200x1500 140 8,5 10
KL LT 15 8,9 10,5 3600x2600x1700 170 10 15
KL LT 20 11,8 10,5 3600x2600x1700 170 10 20
KL LT 0,5 p 0,3 0,06 600x400x450 0,5
KL LT 1 pb 0,6 0,46 1200x600x800 1
KL LT 2 pb 1,2 1,27 1540x840x1200 2
KL LT 4 pb 2,4 1,9 2000x1000x1200 4

Normy:

Všechny odlučovače tuků jsou konstruovány dle ČSN EN 1825-1 a ČSN EN 1825-2.
Dosahovaná kvalita vyčištěné vody:  méně než 25 - 35 mg/l extrahovatelných látek ve vyčiětěné vodě.

Použití:

- kuchyně
- stravovacií zařízení
- velkovývařovny (hostince, hotely a motoresty)
- výrobny potravin (spracování masa, pražírny, cukrárny, pekárny)

Technický popis:

Vyrábíme dva typy odlučovačů KL LT betonový a KL LT plastový.

KL LT betonový: Základní konstrukce LT je vyrobena ze železobetonové nádrže, obdélníkového nebo kruhového půdorysu. Nádrž se vyrábí jako prefabrikát z betonu třídy C 35/45 dle ČSN EN 206-1.

Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro údržbu a kontrolu přes kruhové otvory umístěné v zákrytových deskách nebo po sejmutí zákrytové desky.

KL LT plastový: Základní konstrukce LT je vyrobena z plastové nádrže (PP), obdélníkového nebo  kruhového půdorysu. Nádrž sa vyrábí jako prefabrikát dle ČSN EN 206-1.

Lapač se skládá ze samotné nádrže (vany), dělících stěn (příček) a zákrytové  desky.
Uvnitř odlučovače jsou zabudované všechny technologické zařízení v plastovém provedení.

Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro údržbu a kontrolu přes kruhové otvory umístěné v zákrytových deskách nebo po sejmutí zákrytové desky. 
Umístění:

Odlučovače tuků se umísťují na odvodňovací systémy, u zdroje odpadní vody:

- vedle budovy do nezámrzné hloubky na podkladní beton
- uvnitř budovy na podlahu nebo pod úroveň podlahy (na přání je možno    vyrobit zvláštní odvětrávací potrubí)

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.


Dodací podmínky:

Dodacií lhůta je 2 týdny. Požadavek na dodávku vstupních šachet je nutné uvést v objednávce.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí-záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.


Normy:

Všechny odlučovače tuků jsou konstruované dle ČSN EN 1825-1 a ČSN EN 1825-2
Dosahovaná kvalita vyčištěné vody:  méně než 25 - 35 mg/l extrahovatelných látek ve vyčiětěné vodě.

Použití:

- kuchyně
- stravovacií zařízení
- velkovývařovny (hostince, hotely a motoresty)
- výrobny potravin (spracování masa, pražírny, cukrárny, pekárny)

Technický popis:

K odlúčeniu tukov dochádza na báze gravitácie. Nátoková bariéra a norné steny rozdeľujú lapač do dvoch zón: usadzovacej a odlučovacej. Tuky a oleje plávajú na povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne nádrže.

Predčistená voda odteká výtokovým potrubím do kanalizácie. Teplota privádzanej odpadovej vody by nemala presiahnuť 30°C. Vyššia teplota ako aj čistiace prostriedky z umývačiek riadu znižujú účinnosť odlúčenia tukov. V takýchto prípadoch treba posúdiť predradenie nádrže na schladenie odpadovej vody alebo navrhnúť lapač s väčšou menovitou veľkosťou (NS).

Základná konštrukcia LT je vyhotovená zo železobetónovej nádrže, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Lapač pozostáva zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzloškovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť mastnej látky na povrchu stien LT a tým uľahčuje jeho čistenie. Vo vnútri odlučovača sú zabudované všetky technologické zariadenia v prevedení z nerezevového plechu a z plastu.


Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné otvory nachádzajúce sa v zákrytových stropných doskách. Pri osadení odlučovača do väčších hĺbok sa vstupné šachty budujú z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s označením LAPAČ.

Umístění:

Odlučovače tuků se umísťují na odvodňovací systémy, u zdroje odpadní vody:

- vedle budovy do nezámrzné hloubky na podkladní beton
- uvnitř budovy na podlahu nebo pod úroveň podlahy (na přání je možno    vyrobit zvláštní odvětrávací potrubí)

Při projektování umístění odlučovače je třeba brát v úvahu požadavky na údržbu odlučovače  - přístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhrazení manipulační plochy - viz provozní řád.


Montáž:

Odlučovač se montuje za pomoci autojeřábu príslušné nosnosti, na připravený vodorovný podkladový beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení a zabudování.

Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně.

Pro každé osazení nádrže je potřebné zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je zapotřebí aby statik navrhl založení nádrže pro každý objekt induviduálně.

Odlučovač se dodává jako prefabrikát bez montáže. Po napojení nátokového a výtokvého potrubí je nutné odlučovač před uvedením  do provozu naplnit čistou vodou. Případné ukotvení proti spodní vodě zajistí stavební firma dle nákresu  kotvení.

Servis a údržba:

Pre zajištění dlouhodobé funkčnosti zařízení je potřebné a i předepsané v určitých časových intervalech vykonat servisní práce odborným personálem.

Tuky a oleje plavající na hladině se musí pravidelně sbírat jednou týdně, vrstva tuků nesmí překročit 15 cm.


Obsah kalové nádrže je nutné vyprázdnit podle zatížení provozu alespoň jednou za tři měsíce, vyčistit a opětovně naplniť čistou vodou.

Odvoz tuku, kalu a vyčerpání nádrže vykonávý firma s licencí na likvidaci nebezpečného odpadu.

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.


Dodací podmínky:

Dodací lhůta je 2 týdny. Požiadavek na dodávku vstupních šachet je nutné uvést v objednávce.


Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí-záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.


Hotel


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
Na jedno jedlo [l]
Priem.denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad.vôd   [l/s]           
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 43 100 4300 20 5 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 85 100 8500 20 5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 170 100 17000 20 5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 340 100 34000 20 5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 596 100 59600 20 5 4.14 1.3 1 1.3 6.99
10 852 100 85200 20 5 5.92 1.3 1 1.3 10.00
15 1278 100 127800 20 5 8.88 1.3 1 1.3 15.00
20 1704 100 170400 20 5 11.83 1.3 1 1.3 20.00
25 2130 100 213000 20 5 14.79 1.3 1 1.3 25.00

Reštaurácia


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
na jedno jedlo [l]
Priem.Denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad. vôd [l/s]
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 32 50 1600 13 8.5 0.29 1.3 1 1.3 0.49
1 65 50 3250 13 8.5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 130 50 6500 13 8.5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 260 50 13000 13 8.5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 455 50 22750 13 8.5 4.13 1.3 1 1.3 6.98
10 650 50 32500 13 8.5 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 975 50 48750 13 8.5 8.85 1.3 1 1.3 14.96
20 1300 50 65000 13 8.5 11.81 1.3 1 1.3 19.95
25 1625 50 81250 13 8.5 14.76 1.3 1 1.3 24.94

Závodné a podnikové kantíny


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
Na jedno jedlo [l]
Priem.Denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad. vôd [l/s]
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 85 5 425 8 20 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 170 5 850 8 20 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 340 5 1700 8 20 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 680 5 3400 8 20 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 1193 5 5965 8 20 4.14 1.3 1 1.3 7.00
10 1700 5 8500 8 20 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 2555 5 12775 8 20 8.87 1.3 1 1.3 14.99
20 3405 5 17025 8 20 11.82 1.3 1 1.3 19.98
25 4260 5 21300 8 20 14.79 1.3 1 1.3 25.00

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz