Servis a údržba

Pro zajištění dlohodobé funkčnosti zařízení je potřebné a též předepsané v určitých časových intervalech vykonat servisní práce odborným personálem.

Nabízíme uzavření smlouvy o údržbě s našimi servisními partnery, kteří ve zprávě o údržbě  zdokumentují  provozní stav.  Pro  minimalizování provozních nákladů bude ve zprávě poukázáno na odstranění odloučených ropných látek a kalu podle potřeby a likvidace bude formou objednávky adresované firmě s licencí na nakládání s nebezpečnými odpady.

Firmám, které mají licenci na likvidaci nebezpečného odpadu, údržbu odlučovačů ropných látek, lapačů tuku, nabízíme odborné zaškolení jejich pracovníků. Vyhotovení protokolu o zaškolení min. 2 pracovníků je placená služba. Klartec, spol. s r. o. zájemcům o servis ORL KL, KL LT vystaví fakturu za zaškolení: předvedení lapače, popis činnosti odlučovače ropných látek KL, popis funkce jednotlivých částí ORL KL, postup při údržbě a pod.

Protokol o zaškolení bývá potřebný pro účast v tendru, který vyhlašuje provozovatel ORL, LT před výběrem dodavatele služby: servis a údržba lapačů.

Potřebujete poradit?

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz