Retenční nádrže

Retenční nádrž (RN) je zařízení, které se používá na krátkodobé zadržení většího množství odpadní (dešťové) vody po dobu přívalových dešťů s cíleně regulovaným odtokem zadržených vod do kanalizační sítě, nebo do málo vodnatého recipientu. Zařízení zabraňuje přetížení kanalizační sítě, nebo nežádoucímu zvýšení hladiny vody v recipientu a vytvoření přívalové vlny. Na regulaci množství vytekající vody se do prostoru odtoku do nádrže instaluje regulátor průtoku, nebo potrubí menší dimenze než je dimenze přítokového potrubí.

Který produkt je pro vás nejvhodnější?

: :

Zrušit výběr
Typ Rn Objem [m3] DN [mm] Rozměry LxŠxV
[mm]
Výška osazení nátokové roury od dna Vn
[mm]
Výška osazení výtokové roury od dna Vv
[mm]
Váha nejtěžšího kusu
[t]
KL RN 10 atyp 10 315 5500x2800x1000 530 na dne nádrže 8,5
KL RN 15 15 315 5500x2800x1700 1140 na dne nádrže 8,5
KL RN 18 18 315 5500x2800x1950 1390 na dne nádrže 11,5
KL RN 20 20 315 5500x2800x2000 1540 na dne nádrže 8,5
KL RN 20U 20 do 500 4000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 23 23 do 500 5500x2800x2250 Min. 1600 na dne nádrže 11,5
KL RN 25 25 do 500 4000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 25V 25 do 500 4000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 30U 30 do 500 6000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 33 33 315 5500x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 38 38 do 500 6000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 A 40 315 5700x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 B 40 315 11000x2800x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 V 40 do 500 6000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 U 40 do 500 8000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 50 U 50 do 500 10000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 12,5
KL RN 51 51 do 500 8000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 60 60 315 8600x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 65 65 do 500 10000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 65U 65 315 12000x3600x2200 1700 na dne nádrže 8,5
KL RN 66 66 315 11000x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 75U 75 do 500 14000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 78 78 do 500 12000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 80 80 315 11500x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 80U 80 do 500 16000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 91 91 do 500 14000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 8,5
KL RN 95U 95 do 500 18000x3600x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 100A 100 315 13800x5600x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 100B 100 315 8400x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 105 105 do 500 16000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 118 118 do 500 18000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 125 125 315 8400x5700x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 125U 125 do 500 12000x7300x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 130 130 315 11100x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 131 131 do 500 20000x2600x3600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 150U 150 do 500 14000x7300x2200 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 156 156 do 500 12000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 160 160 315 14000x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 170 170 315 11500x5500x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 182 182 do 500 14000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 200 200 315 16700x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 210 210 do 500 16000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 230 230 315 20200x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260A 260 315 22300x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260B 260 315 23100x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 315 315 do 500 16000x11000x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 330 330 315 14000x11500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 370 370 315 30800x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5

Normy:

Retenční nádrže jsou vyráběny v souladu    technickým osvedčením č. TO – 10/0044 ve shodě s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.


Použití:

- zadržení vod ze zpevněných a zastavěných povrchů - jako prevence proti zahlcení kanalizační sítě při přívalových srážkách.

Umístění: komunikace, parkovišťě, manipulačni plochy,obytné zóny,logistické centra,průmyslová výstavba,obchodní komplexy, komplexní bytové výstavby

Použitý stavební materiál:

Beton – jednotlivé prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu třídy C 30/37 nebo C35/45 v souladu s ČSN EN 206-1.

Výztuž – prefabrikáty jsou vyztužené kombinací síťové výztuže a vázané prutové výztuže 10 505 (R) . Vystužení jednotlivých prefabrikátů je závislé na tloušťce desky  ale i na veľikosti zatížení působícího na prefabrikát (výška nadloží).

Přepravní úchyty prefabrikátů – na manipulaci s prefabrikáty jsou zabudované kotevní háky a zapuštěny kotvy s kulovou  hlavou.

Technický popis:

Retenční nádrž KL RN rámová je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž obdélníkového půdorysu. Je vytvořena postupným montováním jednotlivých segmentů a sice dvou uzavíracích koncových dílů s rozměry š = 3600 (3700) mm, l = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a libovolného počtu rámových středových dílů s rozměry š = 3600 mm, l = 2000 (2300) mm, v = 2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je možné kombinovat za účelem dosažení požadovaného užitečného objemu (např. 20 až 450 m3,, příp. většího) vytvořením jedné nebo více samostatných nádrží.

Nádrž je staticky navržena na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při zásypu zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je přes otvor Ø 600 mm, který je většinou umístěn v uzavíracích koncových dílech. Vstupní komín se vytvoří  systémem šachtových skruží,konusu a litinového poklopu požadované třídy zatížení.
Vodotěsnost nádrže je zajištěna ve smyslu ČSN 75 0905 systémem šroubovaných spojů a trvale pružným těsněním.

Retenční nádrž KL RN 5500x2800 je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž obdílníkového půdorysu s rozměry 5500 x 2800 mm. Je vytvořena postupným montováním jednotlivých prefabrikovaných segmentů a to základové dosky (vany) výšky 500 mm, vodorovného segmentu (prstence) výšky 1000 nebo 1250 mm a zákrytové stropnej desky výšky 200 nebo 500 mm.

Celková výška nádrže se mění v závislosti na použití vodorovných segmentů a zákrytové desky na 1700, 1950, 2000, 2250 a 3000 mm.

Užitečný objem takto sestavené nádrže je 15, 18, 20, 23 a 33 m³.

Jednotlivé nádrže je možné kombinovat za účelem dosažení požadovaného užitečného objemu (např. 15 až 200 m3,, příp. většího). Nádrže se dají vzájemně spojovat pomocí propojovacího potrubí sériově nebo paralelně.

Montáž

Retenční nádrž se montuje za pomoci autojeřábu príslušné nosnosti, na dopředu připravený vodorovný podkladní beton s pískovým lůžkem dle návodu na uložení. Výšku pískového lůžka, podkladního betonu, štěrkového násypu uvádíme ve výkresech v cm pouze všeobecně. Pro každé osazení nádrže je nutní zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě těchto skutečností je potřeba statikem nechat navrhnout založení nádrže pro každý objekt individuálně.

Případné ukotvení proti vztlaku spodní vody zajistí stavební firma podle nákresu kotvení.

Doprava  a  manipulace

Jednotlivé prefabrikáty jsou přepravovány kamiónovou dopravou (návěsem) přímo k výkopu.

Odběratel - musí zajistit přístupovou komunikaci umožňující bezpečný příjezd vozidel i outojeřábu. Dále musí být pripravena manipulační plocha na ukotvení autojeřábu.

Velikost a způsob úpravy závisí na velikosti  a váze autojeřábu. Při volbě velikosti jeřábu je nutné vycházet z váhy nejtěžšího  prefabrikátu a vzdálenosti jeřábu (střed otočného kruhu) ke středu výkopu (vyložení)

Při manipulaci s prefabrikáty je maximální povolený odklon lana od svislé osy přepravovaného úchytu 30°. Prefabrikát musí být zavěšen vždy současně na všech čtyřech úchytech.

Servis a údržba:

Pro zajištění dlhodobé funkčnosti zařízení je potřebné a i předepsané v určitých časových intervalech vykonat servisní práce odborným personálem.

Záruční doba:

Záruční doba je 24 měsíců.

Dodací podmínky:

Dodací lhůta závisí na velikosti retenční nádrže (3 až 30 dní). Požadavek na vstupní šachty je třeba uvést v objednávce.

Součástí dodávky je návod na usazení, provozní řád.

Objednavatel zajišťuje ve vlastní režii: výkopové práce, podkladní beton, pískové lůžko, jeřáb, přezkoušení obsluhy dle provozního řádu se sepsáním záznamu o ověření vědomostí, záznam bude podepsán přezkoušenou osobou.obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz