Kanalizační skruže

Kanalizační skruže jsou určené pro stavbu kanalizačních vodotěsných šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu vsakovacích šachet a studní. Jde o svislý stavební dílec s jednotným příčným profilem.

Typ KS DN
[mm]
Výška V
[mm]
Tloušťka stěny
[mm]
Vyrovnávací prstenec 625/40/90/120 625 40 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/60/90/120 625 60 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/80/90/120 625 80 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/100/90/120 625 100 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/120/90/120 625 120 90/120
Kónus 1000-625/600/90 s PS 1000-625 600 90
Kónus 1000-625/600/120 s PS 1000-625 600 120
Skruž 1000/1000/90 s poplast.stupačkami 1000 1000 90
Skruž 1000/500/90 s poplast. stupačkami 1000 500 90
Skruž 1000/250/90 s poplast. stupačkou 1000 250 90
Skruž 1000/1000/120 s poplast.stupačkami 1000 1000 120
Skruž 1000/500/120 s poplast. stupačkami 1000 500 120
Skruž 1000/250/120 s poplast. stupačkou 1000 250 120
Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom 1000 250 90
Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom 1000 250 120
Zákrytová doska 1000/600/150/ s otvorom 1000 150 90

Betonové kanalizační skruže a konusy

Konusy, skruže slouží na stavbu kanalizačních šachet pro splaškové nebo dešťové vody (revízních, vstupních atd.).

Zabudování betonových výrobků do stavby vykonává stavební firma. Betonové výrobky se ukladájí na spoj tvaru Z (skruže a konusy se stěnou tloušťky 90 mm) nebo na spoj  (skruže a konusy se stěnou tloušťky 120 mm).

Do spoje mezi jednotlivé dílce se ukládá butylplastové (skruže a konusy se stěnou tloušťky 90 mm) nebo gumové (skruže a konusy se stěnou tloušťky 120 mm) těsnění.

Na manipulaci skruží a konusů se používají manipulační kleště s příslušnou nosností, na manipulaci šachtových den se používají zdviháky s kulovou hlavou s příslušnou nosností.

Vyrovnávací prstence

Vyrovnávací prstence slouží na dorovnání výšky terénu pod poklopem na kanalizační šachtě.

Umíme dodat typizované rozměry. Tvar prstence nebrání v posuve mezi vyrovnávacím prstencem a poklopem.

Informace o betonu, betonových výrobcích

Vstupní šachty a revizní komory z vibrolisovaného, vodostavebního betonu třídy
C 35/45 jsou vyráběné v souladu s evropskou normou ČSN EN 1917 a nesou označení CE.

Dílce vyhovující této normě jsou vhodné na používání ve vlhkých podmínkách a na vystavení podmínkám chemicky mírně agresívního prostředí.


Standardně jsou konusy, skruže a šachtová dna dodávané s poplastovanými stupadly typu B-120.Technologický postup montáže kanalizačních prvků:

Účel a způsob použití na stavbě:

Kanalizační skruže se používají na montáž vodotěsných kanalizačních šachet, na odvod splaškových, dešťových vod a předčištěných průmyslových odpadových vod. Osazení vhodné pro většinu zemin a podzemních vod. Vyhovují podmínkám vlhkého a chemicky mírně agresivního prostředí. Vstupní šachty a revizní komory z vibrolisovaného, vodostavebního betonu třídy C 35/45 jsou vyráběné v souladu s evropskou normou ČSN EN 1917 a nesou označení CE.

Manipulace :  

S kanalizačními šachtami se smí manipulovat jen s manipulačními háky, které jsou na to určené.

Montáž:   

Před montáží musí být každý jeden dílec důkladně prohlédnutý, především profily spojů.

Poškozené dílce musí být vyřazené.

Dno šachty se usadí na dno výkopové rýhy, upravené podle příslušného projektu. Profily a samotné prvky se očistí a nanese se butylplastové těsnění příslušného profilu.

Montovaná skruž se centricky a svisle spustí a nechá se dosednout (důležité je správné natočení stupadel).

Po montáži šachtových dílců je nutné provédst zatmelení případných mezer, vzniklých při osazení.

Zasypání šachet – zásypový materiál musí souhlasit s projekčními požadavky a se statickým výpočtem.

Manipulační prvky:

- šachtová dna: zdvihák pro úchyt s kulovou hlavou 2,5t 1512

- skruže, konusy: manipulační kleště pro skruže, nosnost 1,5t

obchodní manažeři

Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail  klartec2@klartec.cz