Třída betonu C 35/45

Třídy s označením “C” jsou vyráběny podle evropské normy ČSN EN 206-1.  Beton třídy C35/45 odpovídá přibližně třídě B45, označení C35 před lomenou čarou vyjadřuje nárokovanou jmenovitou („zaručenou„) válcovou pevnost a není proto směrodatné pro hodnocení zkušebních krychlí.

Kromě zkušebních ústavů lze pevnost betonu otestovat pomocí zařízení Schmidtova kladiva.

Pevnost betonu našich výrobků pravidelně kontrolujeme. Pevnost v tlaku měříme na několika místech nádrže.

Požadovaná veličina sa zjišťuje nepřímo prostřednictvím měření velikosti pružné reakce od vyvozeného úderu. Vnitřní rázový člen přístroje narazí definovanou energií na povrch betonu a odrazí se zpět. Velikost odrazu je závislá na tvrdosti betonu. Pomocí přepočtového diagramu se určí pevnost v tlaku v kg/cm2. Tato zkouška patří mezi tzv. "nedestruktivní metody" zkoušení betonu.Možnost použiiií: s platnou ČSN 73 1373